content top

Architektura jako modny kierunek studiów

Architektura jako modny kierunek studiów

Coraz popularniejszym kierunkiem studiów jest obecnie architektura. Dlaczego jest ona tak popularna? Ponieważ daje perspektywę zdobycia nowej, ciekawej i dobrze płatnej pracy. A to ma ogromne znaczenie. Jest to w zasadzie najważniejszy powód, dla którego wybiera się dany kierunek studiów. Zainteresowania i pasje także są ważne, a architektura jest dziedziną wiedzy, którą zdecydowanie można się pasjonować. Dlatego też coraz więcej uczelni wyższych, w tym technicznych, posiada w swojej ofercie kierunek architektura. I to na coraz wyższym poziomie. Polscy architekci są coraz lepsi i w coraz większym stopniu mogą kształcić nowych architektów, odpowiadających na współczesne zapotrzebowania budownictwa i rynku nieruchomości w tym zakresie. Wykształceni w nowoczesny sposób architekci będą budowali coraz lepsze, większe, wytrzymalsze i po prostu ładniejsze budowle. To pozwoli zmienić na dobre charakter polskich miast, ale także małych miejscowości i terenów wiejskich. Architekci potrzebni są przecież wszędzie.

Czytaj dalej
Tagi wpisu: , .

Kształtowanie cen nieruchomości w Polsce

Kształtowanie cen nieruchomości w Polsce

Co kształtuje ceny nieruchomości w Polsce? Można tutaj wymienić kilka podstawowych czynników. Pierwszym z nich jest oczywiście, jak zawsze, popyt. Oznacza to, że im więcej nieruchomości ludzie i firmy kupują, tym ich ceny są wyższe. I odwrotnie: jak popyt maleje, ceny również idą w dół. Ponadto też ceny nieruchomości są kształtowane przez aktualną sytuację gospodarczą. Im jest ona lepsza w kraju czy danym regionie, tym więcej nieruchomości się kupuje, a więc ceny są wyższe. Jeśli natomiast sytuacja gospodarcza jest niedobra, ceny nieruchomości spadają, bo mniej ludzi jest skłonnych je kupować. W dalszej kolejności ceny nieruchomości są kształtowane przez banki i ich oferty kredytowe. Im oferty te są korzystniejsze, tym więcej ludzi bierze kredyty hipoteczne i kupuje nieruchomości. Warunki kredytów mogą być jednak bardzo złe i trudne do zaakceptowania dla ludzi, a przede wszystkim mogą w nich być określone bardzo wysokie wymagania jeśli chodzi o płynność finansową ludzi. Wszystko to może wstrzymywać popyt na nieruchomości i prowadzić do spowolnienia sprzedaży i spadku cen. Jak widać, temat jest szeroki i odpowiedź na pytanie postawione na początku jest złożona.

Czytaj dalej
Tagi wpisu: , .

Zależność nieruchomości od kredytów hipotecznych

Zależność nieruchomości od kredytów hipotecznych

Kredyty hipoteczne są bardzo ważnym i coraz ważniejszym elementem tworzącym rynek nieruchomości w Polsce. Dlaczego? Ponieważ bardzo wiele osób prywatnych, a także firm, bierze kredyt hipoteczny, aby nabyć kupić nieruchomość. Jeśli chodzi o osoby prywatne, najczęściej kupują one nieruchomości mieszkalne. Mogą to być mieszkania w blokach, działki, a także domy jednorodzinne i tzw. segmenty – szereg domów połączonych jedną ścianą zewnętrzną. Kupując takie nieruchomości często biorą one kredyt, ponieważ ceny nieruchomości są na tyle wysokie, że nie mogą sobie pozwolić na nie bez skorzystania z kredytowej oferty jednego z banków. Jeśli chodzi o firmy, sytuacja wygląda podobnie: kupują one często lokale użytkowe, w tym mieszczące się w biurowcach, ewentualnie hale, fabryki, itp. Czasem kupują też działki z myślą o zagospodarowaniu pod konkretny biznes. Kredyty hipoteczne są potrzebne firmom do sfinansowania zakupu nieruchomości, lecz często w mniejszym stopniu niż to ma miejsce w przypadku osób prywatnych. Firmy częściej mają wkład własny do kredytu, toteż dostają owe kredyty na lepszych warunkach.

Czytaj dalej
Tagi wpisu: , .

Nieruchomości służbowe

Nieruchomości służbowe

Jakie rodzaje nieruchomości służbowych można wyróżnić? Istnieje wiele rodzajów. Przede wszystkim nieruchomości służbowe to biurowce. Są to budowle znacznych rozmiarów, w których mieszczą się biura firm i korporacji. Biurowce te to najczęściej nowoczesne budynki, często z dużą ilością szklanych elementów, nierzadko wieżowce lub nawet drapacze chmur. Zwykle zajmują one duży obszar. Wewnątrz mieszczą się najczęściej różne firmy, ewentualnie może to być jedna firma, ale tylko w sytuacji, w której firma ta jest odpowiednio duża i zatrudnia dużą liczbę pracowników. Poza biurowcami nieruchomości służbowe to sklepy. Sklepów pełno jest w centrach miast, mogą znajdować się w centrach handlowych, ewentualnie także na osiedlach, choć tutaj rzadziej. Wreszcie nieruchomości służbowe to najróżniejsze lokale usługowe, ale także hale produkcyjne, fabryki, itp. Ich wielkość i przeznaczenie różnią się znacznie. Nie ma jednak wątpliwości, że stanowią one bardzo znaczącą siłę jeśli chodzi o krajobraz współczesnych miast i wsi.

Czytaj dalej
Tagi wpisu: , .

Nieruchomości na wsiach

Nieruchomości na wsiach

Czy budownictwo na wsiach jest bardziej atrakcyjne niż w miastach? Trudno to jednoznacznie rozstrzygnąć. Jedno jest jednak pewne: nieruchomości na wsiach są o wiele mniej zróżnicowane. Nieruchomości na wsiach to w zasadzie dwa podstawowe rodzaje budynków: bądź mieszkalne bądź też gospodarcze. Jeśli chodzi o mieszkalne, są to głównie domy jednorodzinne. Domy te oczywiście mogą wyglądać różnie, najczęściej jednak są małe lub średniej wielkości, kolorystyka dominuje raczej jasna, jeśli chodzi o dach, to najczęściej jest on czerwony lub brązowy. Nieruchomości gospodarcze to najczęściej obory, magazyny, itd. Służą one do hodowli zwierząt gospodarczych, ewentualnie do przechowywania maszyn rolniczych, itp. Tego rodzaju budowle bardzo odróżniają się od domów mieszkalnych, można je bez trudu odróżnić. Są o wiele mniej ozdobione, często nie są nawet otynkowane. Nie ma bowiem takiej potrzeby. Budynki te stawia się by spełniały konkretne role, ich wygląd nie ma żadnego znaczenia.

Czytaj dalej
Tagi wpisu: , .

Nieruchomości w miastach

Nieruchomości w miastach

Miasta cechują się bardzo różnorodnym budownictwem. W zasadzie w miastach spotkać można każdy rodzaj nieruchomości, jaki tylko istnieje. Przede wszystkim krajobraz centrów miast tworzą wysokie budynki, często wieżowce, w tym drapacze chmur. Oczywiście dotyczy to głównie dużych miast. Ponadto w centrach miast spotkać można wiele budynków o przeznaczeniu handlowym, biurowym, itp. Budynki te są często bardzo eleganckie, nowoczesne, itp. Nieruchomości tego rodzaju sprawiają, że krajobraz miast jest bardzo ładny. Ponadto jednak poza centrami miast, na obrzeżach, rozciągają się osiedla domów jednorodzinnych. Często osiedla te zajmują bardzo wiele terenów, więcej często aniżeli centra. Toteż sprawia to, że liczba budynków wysokich i niskich wyrównuje się. Jak widać zatem, nieruchomości w miastach są bardzo zróżnicowane, trudno tutaj wyodrębnić jakiś jeden przeważający styl. Należy też dodać, że często w miastach stawia się obiekty sportowe oraz przeznaczone na koncerty czy inne imprezy. Takie budowle są również duże i nowoczesne i ozdabiają miasta.

Czytaj dalej
Tagi wpisu: , .

Rozwój rynku nieruchomości w Polsce

Rozwój rynku nieruchomości w Polsce

Rynek nieruchomości w Polsce rozwija się w szybkim tempie. Przede wszystkim rozwój ten dotyczy ilości, ale także jakości. Ilość budujących się nowych budowli, w tym mieszkalnych, ciągle rośnie. Zapotrzebowanie na nowe nieruchomości jest wciąż duże. Ale rozwój polega także na tym, że zmienia się, tzn. unowocześnia, wygląd nowych nieruchomości. Są one bardziej eleganckie, często kolorowe, zawierają nietypowe rozwiązania architektoniczne. Wszystko to sprawia, że wygląd miast i wsi jest coraz ładniejszy. Jest to zjawisko bardzo korzystne. Ponadto też rozwój rynku nieruchomości w Polsce polega na tym, że coraz więcej ludzi może pozwolić sobie na własne mieszkania czy domy. Coraz mniej ludzi mieszka w lokalach należących np. do gminy czy spółdzielni, coraz więcej jest natomiast mieszkań własnościowych. Jest to kolejna zmiana na lepsze, ponieważ zawsze bardziej warto jest mieć własne mieszkanie niż korzystać z lokalu spółdzielczego. Rozwój rynku nieruchomości w Polsce idzie zatem w dobrym kierunku.

Czytaj dalej
Tagi wpisu: , .
content top