content top

Największe budowle i ich projektowanie

Największe budowle i ich projektowanie

Projektowanie dużych budowli różni się nieco od typowych projektów domów czy nawet bloków. Przede wszystkim należy się zastanowić, jakie budowle zalicza się do tych największych. Są to, bez wątpienia, drapacze chmur, rozległe biurowce, stadiony sportowe, hale koncertowe, itd. Czym różni się ich projektowanie od przeciętnego projektu zwykłej budowli? Przede wszystkim różnica polega na samej konstrukcji. Tworząc konstrukcję, należy zadbać o odpowiednią odporność na wiatr i inne warunki pogodowe. Drapacze chmur są oczywiście bardzo narażone na silne podmuchy wiatru i aby się nie zawaliły, trzeba je odpowiednio zaprojektować. Ponadto, co dotyczy wszystkich dużych budowli, trzeba przewidzieć, że regularnie będą one odwiedzane przez dużą liczbę ludzi. Muszą być więc przestronne i tak zaprojektowane, aby w każdym miejscu było łatwo znaleźć wyjście czy też np. trafić do toalety czy bufetu. Duże budynki muszą też być budowane z odpowiedniej jakości

Czytaj dalej
Tagi wpisu: , .

Kupno nieruchomości za granicą

Kupno nieruchomości za granicą

Bardzo dużo ludzi kupuje obecnie nieruchomości za granicą. Skąd ta popularność tego rodzaju kroków? Przede wszystkim powodem jest fakt, że Polacy stale się bogacą i po prostu stać ich na kupno zagranicznych nieruchomości. Drugim, nie mniej ważnym powodem jest fakt, że coraz łatwiej podróżować za granicę i łączyć mieszkanie w Polsce z mieszkaniem w obcym kraju czy prowadzeniem tam interesu. Kupno nieruchomości za granicą to duże wyzwanie. Wymaga zapoznania się z tamtejszym rynkiem nieruchomości, co nie zawsze jest łatwe. Nie zawsze wszystkie informacje można wyczytać w internecie, często, aby kupić odpowiednią nieruchomość, w dobrym stanie i w dobrej cenie, trzeba w dane miejsce pojechać i wszystkiemu przyjrzeć się z bliska. Takie postępowanie na pewno jest roztropne. Przygotowując się do kupna nieruchomości za granicą, należy też sprawdzić okolicę, a nawet dany region. Bardzo ułatwi to poszukiwania nieruchomości idealnej dla danej osoby. Okolica bowiem ma znaczenie równie duże jak charakter samej nieruchomości.

Czytaj dalej
Tagi wpisu: , .

Kształtowanie cen nieruchomości w Polsce

Kształtowanie cen nieruchomości w Polsce

Co kształtuje ceny nieruchomości w Polsce? Można tutaj wymienić kilka podstawowych czynników. Pierwszym z nich jest oczywiście, jak zawsze, popyt. Oznacza to, że im więcej nieruchomości ludzie i firmy kupują, tym ich ceny są wyższe. I odwrotnie: jak popyt maleje, ceny również idą w dół. Ponadto też ceny nieruchomości są kształtowane przez aktualną sytuację gospodarczą. Im jest ona lepsza w kraju czy danym regionie, tym więcej nieruchomości się kupuje, a więc ceny są wyższe. Jeśli natomiast sytuacja gospodarcza jest niedobra, ceny nieruchomości spadają, bo mniej ludzi jest skłonnych je kupować. W dalszej kolejności ceny nieruchomości są kształtowane przez banki i ich oferty kredytowe. Im oferty te są korzystniejsze, tym więcej ludzi bierze kredyty hipoteczne i kupuje nieruchomości. Warunki kredytów mogą być jednak bardzo złe i trudne do zaakceptowania dla ludzi, a przede wszystkim mogą w nich być określone bardzo wysokie wymagania jeśli chodzi o płynność finansową ludzi. Wszystko to może wstrzymywać popyt na nieruchomości i prowadzić do spowolnienia sprzedaży i spadku cen. Jak widać, temat jest szeroki i odpowiedź na pytanie postawione na początku jest złożona.

Czytaj dalej
Tagi wpisu: , .

Zależność nieruchomości od kredytów hipotecznych

Zależność nieruchomości od kredytów hipotecznych

Kredyty hipoteczne są bardzo ważnym i coraz ważniejszym elementem tworzącym rynek nieruchomości w Polsce. Dlaczego? Ponieważ bardzo wiele osób prywatnych, a także firm, bierze kredyt hipoteczny, aby nabyć kupić nieruchomość. Jeśli chodzi o osoby prywatne, najczęściej kupują one nieruchomości mieszkalne. Mogą to być mieszkania w blokach, działki, a także domy jednorodzinne i tzw. segmenty – szereg domów połączonych jedną ścianą zewnętrzną. Kupując takie nieruchomości często biorą one kredyt, ponieważ ceny nieruchomości są na tyle wysokie, że nie mogą sobie pozwolić na nie bez skorzystania z kredytowej oferty jednego z banków. Jeśli chodzi o firmy, sytuacja wygląda podobnie: kupują one często lokale użytkowe, w tym mieszczące się w biurowcach, ewentualnie hale, fabryki, itp. Czasem kupują też działki z myślą o zagospodarowaniu pod konkretny biznes. Kredyty hipoteczne są potrzebne firmom do sfinansowania zakupu nieruchomości, lecz często w mniejszym stopniu niż to ma miejsce w przypadku osób prywatnych. Firmy częściej mają wkład własny do kredytu, toteż dostają owe kredyty na lepszych warunkach.

Czytaj dalej
Tagi wpisu: , .

Nieruchomości służbowe

Nieruchomości służbowe

Jakie rodzaje nieruchomości służbowych można wyróżnić? Istnieje wiele rodzajów. Przede wszystkim nieruchomości służbowe to biurowce. Są to budowle znacznych rozmiarów, w których mieszczą się biura firm i korporacji. Biurowce te to najczęściej nowoczesne budynki, często z dużą ilością szklanych elementów, nierzadko wieżowce lub nawet drapacze chmur. Zwykle zajmują one duży obszar. Wewnątrz mieszczą się najczęściej różne firmy, ewentualnie może to być jedna firma, ale tylko w sytuacji, w której firma ta jest odpowiednio duża i zatrudnia dużą liczbę pracowników. Poza biurowcami nieruchomości służbowe to sklepy. Sklepów pełno jest w centrach miast, mogą znajdować się w centrach handlowych, ewentualnie także na osiedlach, choć tutaj rzadziej. Wreszcie nieruchomości służbowe to najróżniejsze lokale usługowe, ale także hale produkcyjne, fabryki, itp. Ich wielkość i przeznaczenie różnią się znacznie. Nie ma jednak wątpliwości, że stanowią one bardzo znaczącą siłę jeśli chodzi o krajobraz współczesnych miast i wsi.

Czytaj dalej
Tagi wpisu: , .

Nieruchomości na wsiach

Nieruchomości na wsiach

Czy budownictwo na wsiach jest bardziej atrakcyjne niż w miastach? Trudno to jednoznacznie rozstrzygnąć. Jedno jest jednak pewne: nieruchomości na wsiach są o wiele mniej zróżnicowane. Nieruchomości na wsiach to w zasadzie dwa podstawowe rodzaje budynków: bądź mieszkalne bądź też gospodarcze. Jeśli chodzi o mieszkalne, są to głównie domy jednorodzinne. Domy te oczywiście mogą wyglądać różnie, najczęściej jednak są małe lub średniej wielkości, kolorystyka dominuje raczej jasna, jeśli chodzi o dach, to najczęściej jest on czerwony lub brązowy. Nieruchomości gospodarcze to najczęściej obory, magazyny, itd. Służą one do hodowli zwierząt gospodarczych, ewentualnie do przechowywania maszyn rolniczych, itp. Tego rodzaju budowle bardzo odróżniają się od domów mieszkalnych, można je bez trudu odróżnić. Są o wiele mniej ozdobione, często nie są nawet otynkowane. Nie ma bowiem takiej potrzeby. Budynki te stawia się by spełniały konkretne role, ich wygląd nie ma żadnego znaczenia.

Czytaj dalej
Tagi wpisu: , .
content top