content top

Nieruchomości na wsiach

Nieruchomości na wsiach

Czy budownictwo na wsiach jest bardziej atrakcyjne niż w miastach? Trudno to jednoznacznie rozstrzygnąć. Jedno jest jednak pewne: nieruchomości na wsiach są o wiele mniej zróżnicowane. Nieruchomości na wsiach to w zasadzie dwa podstawowe rodzaje budynków: bądź mieszkalne bądź też gospodarcze. Jeśli chodzi o mieszkalne, są to głównie domy jednorodzinne. Domy te oczywiście mogą wyglądać różnie, najczęściej jednak są małe lub średniej wielkości, kolorystyka dominuje raczej jasna, jeśli chodzi o dach, to najczęściej jest on czerwony lub brązowy. Nieruchomości gospodarcze to najczęściej obory, magazyny, itd. Służą one do hodowli zwierząt gospodarczych, ewentualnie do przechowywania maszyn rolniczych, itp. Tego rodzaju budowle bardzo odróżniają się od domów mieszkalnych, można je bez trudu odróżnić. Są o wiele mniej ozdobione, często nie są nawet otynkowane. Nie ma bowiem takiej potrzeby. Budynki te stawia się by spełniały konkretne role, ich wygląd nie ma żadnego znaczenia.

Czytaj dalej
Tagi wpisu: , .

Budownictwo na wsiach

Budownictwo na wsiach

Na wsiach budownictwo jest bardzo regularne i powtarzalne. Spotkać tam można mniej więcej te same budynki, za każdym razem kiedy odwiedza się tereny wiejskie. Budowle te to oczywiście domy jednorodzinne, bo budynki mieszkalne innego rodzaju są bardzo rzadkie. Zdarza się rzecz jasna, że w danej wsi stoi blok wielorodzinny, ale nie jest to zjawisko częste. Przeważają domy jednorodzinne. Zdarzają się też bliźniaki, szczególnie na dużych działach, gdzie jest miejsce na budowę więcej niż jednego domu. Poza budynkami mieszkalnymi na wsiach widuje się oczywiście budynki gospodarcze i te, których używa się do prowadzenia gospodarstwa. Mogą to być obory, magazyny, itp. W tych budynkach chowa się zwierzęta gospodarcze, ewentualnie maszyny, urządzenia i wiele innych przedmiotów, które pozwalają na prowadzenie gospodarstwa. Tego rodzaju budowle to również stały krajobraz polskich wsi. Jest w tym znaczny urok, ponieważ wsie mają swój niepowtarzalny charakter. Ten charakter sprawia, że wsi polskiej nie można pomylić z jakimkolwiek innym miejscem.

Czytaj dalej
Tagi wpisu: , .
content top