Kształtowanie cen nieruchomości w Polsce

Co kształtuje ceny nieruchomości w Polsce? Można tutaj wymienić kilka podstawowych czynników. Pierwszym z nich jest oczywiście, jak zawsze, popyt. Oznacza to, że im więcej nieruchomości ludzie i firmy kupują, tym ich ceny są wyższe. I odwrotnie: jak popyt maleje, ceny również idą w dół. Ponadto też ceny nieruchomości są kształtowane przez aktualną sytuację gospodarczą. Im jest ona lepsza w kraju czy danym regionie, tym więcej nieruchomości się kupuje, a więc ceny są wyższe. Jeśli natomiast sytuacja gospodarcza jest niedobra, ceny nieruchomości spadają, bo mniej ludzi jest skłonnych je kupować. W dalszej kolejności ceny nieruchomości są kształtowane przez banki i ich oferty kredytowe. Im oferty te są korzystniejsze, tym więcej ludzi bierze kredyty hipoteczne i kupuje nieruchomości. Warunki kredytów mogą być jednak bardzo złe i trudne do zaakceptowania dla ludzi, a przede wszystkim mogą w nich być określone bardzo wysokie wymagania jeśli chodzi o płynność finansową ludzi. Wszystko to może wstrzymywać popyt na nieruchomości i prowadzić do spowolnienia sprzedaży i spadku cen. Jak widać, temat jest szeroki i odpowiedź na pytanie postawione na początku jest złożona.

Czytaj dalej
Tagi wpisu: , .